ProjelerProjects

Bölümümüz bünyesinde veya ögretim elemanlarımızın katılımıyla tamamlanmıs ve devam etmekte olan projeler:

 • “Atıkların Biyoteknolojik yolla degerlendirilmesi”, 1986-1988. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, TÜBITAK-TBAG NO-794
 • “Biyolojik Yöntemlerle Atıksuların Arıtımı”, 1988-1989. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
 • “Petrokimyasal Atıkların Biyodegredasyonu ve Arıtım Kinetiginin Incelenmesi” 1994-1995. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR,. TÜBITAK-YDABÇAG-98/A no.
 • “Petrol Rafinerileri Atıksularının Fizikokimyasal Arıtımı” 1995-1996. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
 • “Plastiklerin Biyodegredasyonu”, 1996-1998. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
 • “Çevre Bakanlıgı, GEF Ulusal Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi Projesi”, 1995. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
 • “Karadeniz Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi Programı”, 1995. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
 • “Çevre Bakanlıgı, GEF Ulusal Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi Projesi” 1996. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
 • “Çevre Bakanlıgı, Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi”, 1996. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
 • “Çevre Bakanlıgı, GEF Ulusal Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi, Yüzme ve Içme Suyu Kalitesi Projesi”, 1997. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
 • “Karadeniz Kıyı Seridinde Agır Metal Kirliliginin Incelenmesi”, 1998-2001. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
 • “Samsun Kıyı Seridinde Siyanür Kirliliginin Incelenmesi”, 2001-2004. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
 • “Bazı Organik ve Inorganik Kirleticilerin Emülsiyon Sıvı Membran Teknigi ile Sulardan Gideriminin Incelenmesi”,
  2003-2006. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastirma Fonu Projesi.
 • “Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik Izleme Çalısmaları”, 2006-2009. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife
  BÜYÜKGÜNGÖR,OMÜ, Arastirma Fonu Projesi.
 • “Endüstriyel Atıksulardaki Organik Maddelerin Biyolojik Arıtılabilirlik Kinetiginin Incelenmesi” 2009-2011, Proje
  Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastirma Fonu Projesi (devam ediyor).
 • “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıtma Tesisi Çalısma Performansının Ölçümü”, 1997-1998. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ,. OMÜ Arastırma Fonu.
 • “Samsun Içme Suyunun Kirliliginin Izlenmesi”, 1998-2000. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
 • “Karadeniz-Samsun Kıyı Seridinde Yüzey Sediman, Biyoindikatör Organizma ve Deniz Suyunda Organik Kirleticilerin Araştırılması”, 2001-2003. Proje Yürütücüleri Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ , Yrd.Doç.Dr Gülfem BAKAN,TUBITAK-YDABAG-100Y110.
 • “Samsun Karadeniz Kıyı Seridinde Biyoindikatör Organizmada Organik Kirleticilerin Belirlenmesi”, 2001-2003. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
 • “Kızılırmak Havzası Su kalitesi Belirlenmesi ve Ötröfikasyona Baglı Risk Degerlendirmesi”, 2001-2003. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
 • “Organik Kirleticilerin Biotada Birikimini Etkileyen Biotik ve Abiotik Faktörlerin Arastirilmasi”, 2003-2006. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
 • “Kirlenmis Su Ortaminin Ekotoksikolojik Olarak Incelenmesi”, 2008-2009. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
 • “Tekkeköy ve Çarsamba Yöresi Tarim ve Sanayi Alanlarinda Toprak,Bitki ve Suda Azot Kirliligi(Nitrat,Nitrit ve
  Amonyak) Üzerine Bir Arastirma.”, 2009-2011. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Fethi Bayraklı, (devam ediyor).
 • “Tekkeköy ve Kutlukent Çevresi Topraklarında Çinko(Zn), Bakır(Cu) ve Kadminyum(Cd) Adsorpsiyon
  Kapasitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma”, 2009-2010. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Fethi Bayraklı, (devam
  ediyor).
 • “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıtma Tesisi Çalısma Performansının Ölçümü”, 1996-1998.
  Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ, Proje Yöneticisi.
 • “Samsun Mert Irmagı Karadeniz Desarjında Yüzey Sediman (Dip Çamur) Arastırması”, 1996 -1997. Proje Yöneticisi
  Prof.Dr. Gülfem BAKAN, TÜBITAK – YDABÇAG 326/A.
  “Samsun Mert Irmagı Desarjında Sediman Kirliligi Kalite Parametrelerinin Izlenmesi ” 1998-2000. Proje Yöneticisi
  Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
 • “ Samsun Karadeniz Kıyı seridinde yüzey sediman ve deniz suyunda organik kirleticilerin izlenmesi”, 2001-2003.
  Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
 • “ Karadeniz Samsun Kıyı Seridinde Yüzey Sediman, Biyoindikatör Organizma (Midye) ve Deniz Suyunda Organik
  Kirleticilerin Arastırılması” 2001-2003. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, TÜBITAK- YDABAG Projesi.
 • “ Orta Karadeniz Kıyı Seridinde Yüzey Sediman ve Deniz suyunda Agır Metal
  Kirliliginin Izlenmesi” 2004-2006. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
 • “ Çesitli Sediman Örneklerinde SOI belirleme çalismalari” 2005-2007. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
 • “ Kirlenmis Sediman Tabakasinin Çevresel Kirliligin Izlenme, Remediasyon ve Aritim Yöntemlerinin Arastirilmasi”
  2007-2009. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ
 • “ Karar Destek Sistemleriyle Su Havzalarının Planlanmasına Yönelik Stratejilerin Gelistirilmesi, Uygulanması ve Çevresel Risk Degerlendirmesi” 2008-2010. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
 • “Göllerin Trofik Seviyelerinin Degisiminde Sediman Tabakasının Etkisinin ve ‘Cografi Bilgi Sistemleri (CBS)’ ile Su Kalitesinin Degerlendirilmesi”, 2010-2012. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ, (devam ediyor).
 • “Samsun Tekkeköy Bölgesinde Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Cografi Bilgi Sistemi(GIS)
  Yardımıyla Sayısal Haritasının Çıkarılması”, 2009. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Andaç AKDEMIR, OMÜ Arastırma Projesi, (devam ediyor).
 • “Boyar Maddelerin Ileri Oksidasyon Yöntemleriyle Gideriminin Incelenmesi”, 2003-2005. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.
  Feryal AKBAL, OMÜ Arastirma Projesi.
 • “Fenol Bilesiklerinin Elektrokimyasal Oksidasyon ile Giderimi”, 2005-2007. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Feryal AKBAL, OMÜ Arastirma Projesi.
 • “Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Agır Metal Giderimi”, 2007-2009. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Feryal AKBAL, OMÜ Arastirma Projesi.
 • “Endüstriyel Katı Atıkların Termal Yöntemlerle Arıtımı ve Degerlendirme Olanaklarının Arastırılması”, 2006. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Semra ÇORUH, OMÜ.
 • “Endüstriyel Katı Atıkların Dogal Materyallerle Stabilizasyon ve Solidifikasyonu”, 2006-2008. Proje Yürütücüsü
  Doç.Dr. Semra ÇORUH, OMÜ.
 • “Amasya ili ve çevresinde endüstriyel atık yönetiminin incelenmesi ve çözüm önerileri”, 2009. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Semra ÇORUH, OMÜ, (devam ediyor)
 • “Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Taban Malzemesi Olarak Dogal Materyallerin Kullanımı”, 2006. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Gamze TURAN, OMÜ.
 • “Kümes Hayvanları Atıklarında Dogal Materyallerle Agır Metal Giderimi”, 2007. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Gamze TURAN, OMÜ.
 • “Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Alanlarında Dogal Materyallerle Agır Metal Giderimi”, 2009. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Gamze TURAN, OMÜ.
 • “Orta Karadeniz Bölgesi Topraklarında Potansiyel Çevre Kirliliginin Degerlendirilmesi”, 2008. Proje Yürütücüsü
  Yrd.Doç.Dr. Emre Burcu GÜNGÖR, OMÜ, (devam ediyor).
 • “Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi topraklarından Çesitli Agır Metallerin Giderimlerinin Kıyaslamalı Incelemesi
  ”, 2005-2007. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Emre Burcu GÜNGÖR, OMÜ.
 • “Tekstil Endüstrisinde kullanılan boyar maddelerin gideriminde dogal zeolitlerin kullanılabilirliğinin incelenmesi”,
  2005-2006. Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ayse KULEYIN, OMÜ.
 • “Katı atık sızıntı sularının elektrokimyasal yöntemlerle arıtımının incelenmesi”, 2005-2008 Proje yürütücüsü Yrd. Doç.
  Dr. Ayse KULEYIN, OMÜ.
 • “Katı atık sızıntı sularının adsorbsiyon yöntemi ile arıtımı” 2006- 2008. Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ayse KULEY
  IN, OMÜ.
 • “Uçucu organik bilesiklerin giderimi”, 2005. Proje yürütücüsü Doç.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK, OMÜ.
 • “Okullarda bina içi hava kirliliginin tespiti ve degerlendirilmesi” 2007. Proje yürütücüsü Doç.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK, OMÜ.
 • “Membran yöntemiyle biogazın enerji degerinin yükseltilmesi” 2008. Proje yürütücüsü Doç.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK,
  Tübitak.
 • “Bakır Ergitme Tesisi Gaz Yıkama Kulesi Atıksuyundaki Agır Metal Iyonlarının Zeolit Dolgulu Kolonda Adsorpsiyonu/Iyin Degisimi”, 2009, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nevzat BEYAZIT, OMÜ, (Devam Ediyor.)

Bölümümüz bünyesinde veya ögretim elemanlarımızın katılımıyla tamamlanmıs ve devam etmekte olan projeler:

– “Atıkların Biyoteknolojik yolla degerlendirilmesi”, 1986-1988. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, TÜBITAK-TBAG NO-794
– “Biyolojik Yöntemlerle Atıksuların Arıtımı”, 1988-1989. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
– “Petrokimyasal Atıkların Biyodegredasyonu ve Arıtım Kinetiginin Incelenmesi” 1994-1995. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR,. TÜBITAK-YDABÇAG-98/A no.
– “Petrol Rafinerileri Atıksularının Fizikokimyasal Arıtımı” 1995-1996. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
– “Plastiklerin Biyodegredasyonu”, 1996-1998. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
– “Çevre Bakanlıgı, GEF Ulusal Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi Projesi”, 1995. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
– “Karadeniz Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi Programı”, 1995. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
– “Çevre Bakanlıgı, GEF Ulusal Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi Projesi” 1996. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
– “Çevre Bakanlıgı, Kızılırmak Deltası Yönetim Planı Projesi”, 1996. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
– “Çevre Bakanlıgı, GEF Ulusal Rutin Kirlilik Izleme Kara Kesimi, Yüzme ve Içme Suyu Kalitesi Projesi”, 1997. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR.
– “Karadeniz Kıyı Seridinde Agır Metal Kirliliginin Incelenmesi”, 1998-2001. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
– “Samsun Kıyı Seridinde Siyanür Kirliliginin Incelenmesi”, 2001-2004. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastırma Fonu Projesi.
– “Bazı Organik ve Inorganik Kirleticilerin Emülsiyon Sıvı Membran Teknigi ile Sulardan Gideriminin Incelenmesi”,
2003-2006. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastirma Fonu Projesi.
– “Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik Izleme Çalısmaları”, 2006-2009. Proje Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife
BÜYÜKGÜNGÖR,OMÜ, Arastirma Fonu Projesi.
– “Endüstriyel Atıksulardaki Organik Maddelerin Biyolojik Arıtılabilirlik Kinetiginin Incelenmesi” 2009-2011, Proje
Yürütücüsü, Prof.Dr. Hanife BÜYÜKGÜNGÖR, OMÜ, Arastirma Fonu Projesi (devam ediyor).
– “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıtma Tesisi Çalısma Performansının Ölçümü”, 1997-1998. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ,. OMÜ Arastırma Fonu.
– “Samsun Içme Suyunun Kirliliginin Izlenmesi”, 1998-2000. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
– “Karadeniz-Samsun Kıyı Seridinde Yüzey Sediman, Biyoindikatör Organizma ve Deniz Suyunda Organik Kirleticilerin Araştırılması”, 2001-2003. Proje Yürütücüleri Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ , Yrd.Doç.Dr Gülfem BAKAN,TUBITAK-YDABAG-100Y110.
– “Samsun Karadeniz Kıyı Seridinde Biyoindikatör Organizmada Organik Kirleticilerin Belirlenmesi”, 2001-2003. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
– “Kızılırmak Havzası Su kalitesi Belirlenmesi ve Ötröfikasyona Baglı Risk Degerlendirmesi”, 2001-2003. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
– “Organik Kirleticilerin Biotada Birikimini Etkileyen Biotik ve Abiotik Faktörlerin Arastirilmasi”, 2003-2006. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
– “Kirlenmis Su Ortaminin Ekotoksikolojik Olarak Incelenmesi”, 2008-2009. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Hülya BÖKE ÖZKOÇ, OMÜ Arastırma Fonu.
– “Tekkeköy ve Çarsamba Yöresi Tarim ve Sanayi Alanlarinda Toprak,Bitki ve Suda Azot Kirliligi(Nitrat,Nitrit ve
Amonyak) Üzerine Bir Arastirma.”, 2009-2011. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Fethi Bayraklı, (devam ediyor).
– “Tekkeköy ve Kutlukent Çevresi Topraklarında Çinko(Zn), Bakır(Cu) ve Kadminyum(Cd) Adsorpsiyon
Kapasitelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Arastırma”, 2009-2010. Proje Yürütücüsü Prof.Dr. Fethi Bayraklı, (devam
ediyor).
– “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arıtma Tesisi Çalısma Performansının Ölçümü”, 1996-1998.
Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ, Proje Yöneticisi.
– “Samsun Mert Irmagı Karadeniz Desarjında Yüzey Sediman (Dip Çamur) Arastırması”, 1996 -1997. Proje Yöneticisi
Prof.Dr. Gülfem BAKAN, TÜBITAK – YDABÇAG 326/A.
“Samsun Mert Irmagı Desarjında Sediman Kirliligi Kalite Parametrelerinin Izlenmesi ” 1998-2000. Proje Yöneticisi
Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
– “ Samsun Karadeniz Kıyı seridinde yüzey sediman ve deniz suyunda organik kirleticilerin izlenmesi”, 2001-2003.
Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
– “ Karadeniz Samsun Kıyı Seridinde Yüzey Sediman, Biyoindikatör Organizma (Midye) ve Deniz Suyunda Organik
Kirleticilerin Arastırılması” 2001-2003. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, TÜBITAK- YDABAG Projesi.
– “ Orta Karadeniz Kıyı Seridinde Yüzey Sediman ve Deniz suyunda Agır Metal
Kirliliginin Izlenmesi” 2004-2006. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
– “ Çesitli Sediman Örneklerinde SOI belirleme çalismalari” 2005-2007. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
– “ Kirlenmis Sediman Tabakasinin Çevresel Kirliligin Izlenme, Remediasyon ve Aritim Yöntemlerinin Arastirilmasi”
2007-2009. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ
– “ Karar Destek Sistemleriyle Su Havzalarının Planlanmasına Yönelik Stratejilerin Gelistirilmesi, Uygulanması ve Çevresel Risk Degerlendirmesi” 2008-2010. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ.
– “Göllerin Trofik Seviyelerinin Degisiminde Sediman Tabakasının Etkisinin ve ‘Cografi Bilgi Sistemleri (CBS)’ ile Su Kalitesinin Degerlendirilmesi”, 2010-2012. Proje Yöneticisi Prof.Dr. Gülfem BAKAN, OMÜ, (devam ediyor).
– “Samsun Tekkeköy Bölgesinde Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliginin Cografi Bilgi Sistemi(GIS)
Yardımıyla Sayısal Haritasının Çıkarılması”, 2009. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Andaç AKDEMIR, OMÜ Arastırma Projesi, (devam ediyor).
– “Boyar Maddelerin Ileri Oksidasyon Yöntemleriyle Gideriminin Incelenmesi”, 2003-2005. Proje Yürütücüsü Doç.Dr.
Feryal AKBAL, OMÜ Arastirma Projesi.
– “Fenol Bilesiklerinin Elektrokimyasal Oksidasyon ile Giderimi”, 2005-2007. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Feryal AKBAL, OMÜ Arastirma Projesi.
– “Elektrokoagülasyon Yöntemi ile Agır Metal Giderimi”, 2007-2009. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Feryal AKBAL, OMÜ Arastirma Projesi.
– “Endüstriyel Katı Atıkların Termal Yöntemlerle Arıtımı ve Degerlendirme Olanaklarının Arastırılması”, 2006. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Semra ÇORUH, OMÜ.
– “Endüstriyel Katı Atıkların Dogal Materyallerle Stabilizasyon ve Solidifikasyonu”, 2006-2008. Proje Yürütücüsü
Doç.Dr. Semra ÇORUH, OMÜ.
– “Amasya ili ve çevresinde endüstriyel atık yönetiminin incelenmesi ve çözüm önerileri”, 2009. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Semra ÇORUH, OMÜ, (devam ediyor)
– “Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarında Taban Malzemesi Olarak Dogal Materyallerin Kullanımı”, 2006. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Gamze TURAN, OMÜ.
– “Kümes Hayvanları Atıklarında Dogal Materyallerle Agır Metal Giderimi”, 2007. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Gamze TURAN, OMÜ.
– “Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Alanlarında Dogal Materyallerle Agır Metal Giderimi”, 2009. Proje Yürütücüsü Doç.Dr. Gamze TURAN, OMÜ.
– “Orta Karadeniz Bölgesi Topraklarında Potansiyel Çevre Kirliliginin Degerlendirilmesi”, 2008. Proje Yürütücüsü
Yrd.Doç.Dr. Emre Burcu GÜNGÖR, OMÜ, (devam ediyor).
– “Ege, Akdeniz ve Orta Karadeniz Bölgesi topraklarından Çesitli Agır Metallerin Giderimlerinin Kıyaslamalı Incelemesi
”, 2005-2007. Proje Yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Emre Burcu GÜNGÖR, OMÜ.
– “Tekstil Endüstrisinde kullanılan boyar maddelerin gideriminde dogal zeolitlerin kullanılabilirliğinin incelenmesi”,
2005-2006. Proje yürütücüsü Yrd.Doç.Dr. Ayse KULEYIN, OMÜ.
– “Katı atık sızıntı sularının elektrokimyasal yöntemlerle arıtımının incelenmesi”, 2005-2008 Proje yürütücüsü Yrd. Doç.
Dr. Ayse KULEYIN, OMÜ.
– “Katı atık sızıntı sularının adsorbsiyon yöntemi ile arıtımı” 2006- 2008. Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Ayse KULEY
IN, OMÜ.
– “Uçucu organik bilesiklerin giderimi”, 2005. Proje yürütücüsü Doç.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK, OMÜ.
– “Okullarda bina içi hava kirliliginin tespiti ve degerlendirilmesi” 2007. Proje yürütücüsü Doç.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK, OMÜ.
– “Membran yöntemiyle biogazın enerji degerinin yükseltilmesi” 2008. Proje yürütücüsü Doç.Dr. Bahtiyar ÖZTÜRK,
Tübitak.
– “Bakır Ergitme Tesisi Gaz Yıkama Kulesi Atıksuyundaki Agır Metal Iyonlarının Zeolit Dolgulu Kolonda Adsorpsiyonu/Iyin Degisimi”, 2009, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nevzat BEYAZIT, OMÜ, (Devam Ediyor.)

Bu site Bilgisayar Müh. Bölümü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.