Mezuniyet İşlemleri

T.C.

ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MEZUNİYET İŞLEMLERİ

 

 1. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerimiz, bölüm ofislerinde bulunan 3 adet mezuniyet formundaki (Mezuniyet Talep ve İlişik Kesme Belgesi, Mezuniyet Dilek Formu ile Mezuniyet ve Diploma Müracaat Formu) kendi ile ilgili kısımları eksiksiz doldurarak, formlarda belirtilen yetkililere imzalatırlar (Öğrenci İşleri Birimi ve Dekanlık Onayı hariç). DİKKAT: Eğer öğrencimiz Harç Bürosunda “BORÇLU” görünüyorsa, sadece Harç Bürosu yetkilisinin imzası boş bırakılarak, Bölüm Ofis Görevlisine eksiksiz teslim edilecektir. Mezuniyeti Öğrenci İşleri Birimince otomasyona işlenen öğrenci birime çağrılarak, eksik imza tamamlattırıldıktan sonra çıkış belgelerini alacaktır.

 1. İmzaları tamamlanan mezuniyet formlarının ekinde, 2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Cüzdanda TC No. yazılmamışsa, internet kimlik sorgu sayfası eklenir) olmalıdır. UYARI: 2 adet vesikalık fotoğraf ve Diploma Ücreti (Dekont) alınması işlemi iptal edilmiştir.

 1. İsteğe bağlı olarak Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ve Lise Diploması aslı kargo ile öğrencinin dilekçesindeki adresine karşı ödemeli gönderilebilecektir. Dilekçe Bölüm Ofisinden veya Kantin fotokopi Biriminden alınabilir. UYARI: Dilekçenin ve Öğrenci Kimlik Kartının mezuniyet formlarıyla birlikte Bölüm Ofis Görevlisine teslimi koşuluyla bu işlem yapılabilecektir.

 1. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilerimize senato kararı (19.06.2009-2009/130) ile verilen isteğe bağlı hak gereği, mezuniyet belgelerinde bölüm adının “Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Böl.” olarak yazılması hakkındaki dilekçesi Harita Mühendisliği Bölümü Ofis Görevlisine diğer belgelerle teslim edilir. Dilekçe Bölüm Ofisinden veya Kantin fotokopi Biriminden alınabilir. UYARI: Dilekçenin mezuniyet formlarıyla birlikte Bölüm Ofis Görevlisine teslimi koşuluyla bu işlem yapılabilecektir.

 1. Bölüm Ofis Görevlileri gerekli kontrolleri yaptıktan sonra resmi üst yazıyı, Bölüm Başkanlığının imzası ile tüm belge varsa öğrenci kimliğiyle birlikte Dekanlık Makamına gönderir.

 1. Belgeler, (Sırasıyla) Dekanlık Evrak Kayıt Birimi, Fakülte Sekreterliği ve Dekanlık Özel Kalemde gerekli kayıt ve havale işlemleri tamamlandıktan sonra zimmet ile Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine teslim edilir.

 1. Dekanlık Öğrenci İşleri Birimine gelen mezuniyet belgelerine göre öğrenci özlük dosyası, Bölüm Lisans Programı (Öğretim Planı) ve transkripti mezuniyet incelemesi için çıkartılır.

 1. Tüm notların ve düzeltmelerin, hazırlık sınıf ve muafiyet ile ilgili bilgilerin, Rektörlük Makamı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından transkripte işlenmesi gerekmektedir. Aksi halde mezuniyet belgesi verilememektedir.

 1. Transkript ve ders planı karşılaştırmalı olarak başarı durumuna göre incelenir (Özlük dosyasındaki ve Dekanlık Öğrenci İşleri Birimi dosyalarından yararlanılarak). Eğer lisans programında alması gereken derslerden yönetmelikte belirtilen süre ve koşullarda başarılı olmuş ise mezuniyet hakkı, akademik takvimde belirtilen tarihler doğrultusunda otomasyona işlenir.

 1. Mezuniyeti otomasyona işlenen öğrencinin, Geçici Mezuniyet Belgesi ile Mezun Öğrenci Askerlik Belgesi Basılır. (Sırasıyla) Dekanlık Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu, Fakülte Sekreteri belgeleri paraf eder ve Dekanlık Özel Kalemi tarafından Dekanlık Makamına imzaya açılır.

 1. Dekanlık Makamı imzasından sonra, Dekanlık Öğrenci İşleri Birimi tarafından ilgili belgelerin mühürleme ve kayıt işlemleri tamamlanır.

 1. Geçici Mezuniyet Belgesi Zimmet Defterine işlenir ve parafsız nüshası aslı öğrenciye teslim edilmek üzere hazırlanır. Paraflı nüsha, diğer mezuniyet belgeleri ile öğrencinin özlük dosyasına konulur.

 1. Mezun öğrenci Askerlik Belgesi ilgili askerlik şubesine gönderilmek üzere posta işlemleri için Dekanlık Evrak Kayıt Birimine teslim edilir. Diğer paraflı nüsha öğrencinin özlük dosyasına konulur.

 1. Belgelerin öğrenciye teslimi aşamasında, öncelikle teslim edilecek Geçici Mezuniyet Belgesi ve diğer belgeler (Mezuniyet başvurusu ve özlük dosyasındaki belgeler) son kez teslim eden görevli ve öğrenci tarafından incelenerek, eksiklik veya yanlışlık tespiti yapılır. Eğer düzenlenen belgelere öğrenci itiraz etmez ve görevli belgeleri teslim için uygun görürse, öğrenci kimliği dosyalanmak üzere öğrenciden alınır ve Geçici Mezuniyet Belgesi Zimmet Defteri teslim tarihi belirtilerek, öğrenciye imza ettirilir.

 1. Asıl lisans diplomasını, Rektörlük Makamı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan ne şekilde ve ne zaman alabileceği bilgisi öğrenciye verilir.

 1. Geçici Mezuniyet Belgesinin Dekanlık Makamı tarafından bir defaya mahsus düzenlendiği hatırlatılır ve kayıp, yırtılma, başvurularda belgenin aslının kullanılması v.s. olaylara karşı dikkatli olması hususunda uyarılır. Böylece mezuniyet işlemleri tamamlanır.

 

23.05.2012

Hazırlayan :

Muzaffer AYDIN

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu

© 2016 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi. Her hakkı saklıdır..
Bu site Bilgisayar Müh. Bölümü koordinatörlüğünde hazırlanmıştır.